Wetten wmo

wetten wmo

1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: – aanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is. Gemeenten moeten er voor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) is een Nederlandse wet die per 1 januari is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet   ‎ Uitvoering door · ‎ Kosten en middelen. wetten wmo Dit geldt als aanvraag voor hulp uit de Wmo. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis. Artikel 5 [Vervallen per ] Vergelijk versies. In het eerste jaar van de oude Wmo is veel onrust ontstaan onder thuiszorgorganisaties. Hij kan zelf kiezen hoe de scootmobiel voor hem geregeld wordt; hij kan er een van de gemeente lenen of hij kan — als hij voldoet aan de voorwaarden — een budget krijgen om er zelf een te huren. De regeling is bestemd voor Artikel 2 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Er bestaat geen aanspraak op maatschappelijke ondersteuning voor zover met betrekking tot de problematiek die in het gegeven geval aanleiding geeft voor de noodzaak tot ondersteuning, een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling bestaat. Artikel 1 [Vervallen per ] Vergelijk versies. De aanbieder en de beroepskrachten die voor hem werkzaam zijn, verstrekken bij en naar aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de toezichthoudende ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens , voor zover deze voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Medisch-wetenschappelijk onderzoek en de WMO Uw onderzoek:

Wetten wmo Video

Workshop jeugd - Andere wetten Ontvang onze gratis zorgwijzer met: Iedere gemeente zal deze ondersteuning op diens eigen manier regelen. Menu help desk zorgwijzer. Artikel 2 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Ontvang onze gratis zorgwijzer met:. Artikel 19b [Vervallen per ] Vergelijk versies. Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2. Het AMHK verstrekt aan Onze Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie de bij regeling van Onze Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie omschreven gegevens betreffende de exploitatie van het AMHK. Nederlands English Papiamento Papiamentu Nederlandse Gebarentaal. Als een andere schrijfwijze ingeburgerd is, bijvoorbeeld onder ambtenaren, dan geldt het donorprincipe. Artikel 39 [Vervallen per ] Vergelijk versies. In het kort gaat het om de volgende soorten onderzoek:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.